محافظ قفل باسل

محافظ قفل باسل شاهکار امنیتی شرکت کیان است که روی درب‌های دو لنگه نصب می‌شود و قفل را کاملا از دسترس و عوامل فیزیکی مانند اره و سوهان و فرز محافظت می‌کند. قفل آویز مدل محافظتی باسل طوری طراحی شده که کمان از بدنه جدا می‌شود و از بالا و پایین وارد محافظ می‌شود.